ürünler   referanslar  hakkımızda  iletişim

finnforest | trip trap | wisa

 

FIN KOZALAKLI AĞAÇ ( Ladin – Çam ) YÜZEY KATMANLARININ KALİTE DERECELERİ

E          Hemen hemen kusursuzdur.

I           M2’de azami 3 adet ve 30 mm toplam çapla sınırlı olacak şekilde 10 mm’ye kadar çapa sahip budaklara izin verilir. Azami 3 mm genişlikte küçük yarıklar görülebilir. Hafif renk dalgalanmaları ve pürüzlü yüzey olabilir. 3x6 mm2 ebatlarında oyuk, tümseklere izin verilmiştir. M2’de azami 4 adet yama bulunabilir. Kenardan 2 mm içeriye kadar zımparalama veya kesme kaynaklı kusurlar olabilir. Diğer kusurları kısıtlıdır.

II          Azami 40 mm çapta sabit budaklar görülebilir. 5 mm çapa kadar tamir edilmemis ve 60 mm çapa kadar tamir edilmiş veya doldurulmuş budaklar ve delikler olabilir. Azami 6 mm genişlikte küçük yarıklar görülebilir. Renk dalgalanmaları ve hafif pürüzlü yüzey görülebilir. 22 mm genişliğe kadar açık ek yerleri, m2’de 1 adet azami 100 mm genişliğinde üst üste geçmelerine izin verilmiştir. Yamalar bulunabilir. Yer yer yüzeye yapıştırıcı nüfüzü görülebilir. Kenardan 5 mm içeriye kadar zımparalama veya kesme kaynaklı kusur olabilir.

III         Azami 50mm çapta sabit budaklar görülebilir.M2’de toplam 500 mm çap ile sınırlı olacak şekilde azami 40 mm çapta boş budaklar ve delikler olabilir. Azami 10 mm genişlikte ve panelin uzunluğunun yarısı uzunluğunda yarıklar görülebilir. Renk dalgalanmaları ve pürüzlü yüzey görülebilir. 5 mm genişliğe kadar açık ek yerleri, m2’de 2 adet azami 400 mm genişliğinde üst üste geçmelere izin verilmiştir.panel yüzeyinin %1’ini kapsayacak şekilde aşırı zımparalanma görülebilir. Oyuk, tümseklere izin verilmiştir. Yamalar bulunabilir. Panel yüzeyinin %5’i oranında yapıştırıcı nüfuzu görülebilir. Kenardan 5 mm içeriye kadar zımparalama veya kesme kaynaklı kusurlar olabilir.

IV        Bütün budaklar ve deliklere, yarıklara, açık ek yerlerine, üst üste geçmelere, renk dalgalanmasına, yarıklara, pürüzlere, az miktarda aşırı zımparalamaya, pürüzlü yüzeye ve yapıştırıcı nüfuzuna izin verilir. Katmanlar küften uzak ve iyi yapışmış olmalıdır.

*           E ve I kaliteleri sadece çam olarak mevcuttur.

Wisa sayfasına dön

e-mail

Zeytinoğlu Cad. Yeşerti Sokak 19/2 80630 Akatlar / İstanbul
Tel: 0212 352 01 55 - 352 01 85 Faks: 0212 352 04 88